چهارمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی با محوریت تروما و غرق شدگی

خواهشمند است مقالات خود را در فرم زیر ارسال نمایید

مهلت ارسال مقالات 20 مرداد 1400

ارسال مقالات به همایش غرق شدگی

ارسال مقالات به همایش غرق شدگی
نام و نام خانوادگی(ضروری)
ایمیل(ضروری)
برای مثال مرکز تحقیقات تروما جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شامل مقدمه، هدف، روش کار، یافته هاو نتیجه گیری
حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
فرمتهای قابل قبول Docx, PDF,Doc