افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 19 September , 2021

جاده

22شهریور
تصادف اتوبوس یک شرکت نفتی ۱۹ فوتی و مصدوم برجا گذاشت

تصادف اتوبوس یک شرکت نفتی ۱۹ فوتی و مصدوم برجا گذاشت

ر اثر تصادف اتوبوس یک شرکت نفتی و تریلر در جاده اهواز – آبادان، سه نفر فوت و ۱۶ نفر مجروح شدند.

10شهریور
دستفروشی یا بازی با جان درکنار جاده ها – پرونده موضوعی دستفروشی

دستفروشی یا بازی با جان درکنار جاده ها – پرونده موضوعی دستفروشی

اگر در جاده های کشور تردد کرده باشید حتما چشمتان به دستفروشان کنار جاده خورده است. دستفروشی یکی از دغدغه ها و  مشکلات ‌شهرهای بزرگ شده است ، که در روزهای پایانی سال با بیشتر شدن تعداد دستفروش ها در سطح شهر بیشتر از قبل دیده میشوند و هر چند این شهرها سال‌ها است که […]