تصادفات

عکس تصادفات جاده ای: تصادفات جاده ای از مهم ترین عوامل بروز مرگ و میر در ایران تا پیش از پدیده کرونا بود. این حوادث جاده ای تلخ از ایمنی خودرو گرفته تا اشتباهات متداول رانندگان یعنی عوامل فردی موثر بر تصادفات می تواند باعث بروز این تصادفات گردد. از سویی ایمنی راه ها از عواملی است که … ادامه خواندن تصادفات